Hải Sản Tươi Sống Cây Bàng

Menu Nhà Hàng Cây Bàng Phan Thiết

MÓN KHAI VỊ


Chả Giò Tôm Thịt

Tôm Chiên Giòn

Lẩu Thả

MỰC


Mực Một Nắng Nướng

Mực Trứng Hấp Gừng

Mực Trứng Chiên Nước Mắm

TÔM MŨ NI


Tôm Mũ Ni Hấp

Tôm Mũ Ni Nướng

Tôm Mũ Ni Nướng Cháy Tỏi

Tôm Mũ Ni Rang Muối

Tôm Mũ Ni Rang Me

Tôm Mũ Ni Nướng Phô Mai

TÔM SÚ


Tôm Sú Sashimi

Tôm Sú Hấp

Tôm Sú Chiên Hồng Kông

Tôm Sú Nướng

Tôm Sú Hấp Dừa

GHẸ


Ghẹ Hấp

Ghẹ Rang Muối

Ghẹ Rang Me

Ghẹ Nướng

Lẩu Ghẹ

CUA HUỲNH ĐẾ


Cua Huỳnh Đế Hấp

Cua Huỳnh Đế Rang Muối

Cua Huỳnh Đế Rang Me

CUA


Cua Hấp

Cua Rang Me

Cua Rang Muối

Cua Nấu Miến

Cua Nướng

ỐC GIÁC


Ốc Giác Hấp

Gỏi Ốc Giác

TU HÀI


Tu Hài Sashimi

Tu Hài Hấp Sả

Tu Hài Nướng Mỡ Hành

Tu Hài Nấu Cháo

HÀU


Hàu Sashimi

Hàu Nướng Mỡ Hành

Hàu Nướng Phô Mai

Hàu Chiên Trứng

NGHÊU


Nghêu Hấp Quế

Nghêu Hấp Thái

Nghêu Hấp Sả

SÒ ĐIỆP


Sò Điệp Nướng Phô Mai

Sò Điệp Nướng Mỡ Hành

SÒ DƯƠNG


Sò Dương Nướng Mỡ Hành

Sò Dương Nướng Phô Mai

Sò Dương Hấp

CÁ MẶT QUỶ


Cá Mặt Quỷ Sashimi

Cá Mặt Quỷ Hấp Xì Dầu

Cá Mặt Quỷ Nấu Cà Ri

Cá Mặt Quỷ Nướng Muối Ớt

CÁ MÚ


Cá Mú Nướng

Cá Mú Hấp Hồng Kông

Cá Mú Nấu Ngót

Lẩu Cá Mú

Cá Mú Nấu Cháo

CÁ NHÁM


Cá Nhám Sashimi

Cá Nhám Nướng Muối Ớt

Cá Nhám Nhúng Dấm

Cá Nhám Kho Gừng

CÁ CHIM


Cá Chim Nướng Muối Ớt

Cá Chim Hấp Xì Dầu

Cá Chim Chiên Giòn

Cá Chim Nấu Ngót

Cá Chim Nướng