Nhà Hàng Cây Bàng Phan Thiết

BIA - RƯỢU

BIA

Sài Gòn Special

RƯỢU

Absolut Vodka

Vodka Sa Hoàng

Danzka Vodka

Vang DADA

LASMORAS

GLENMORANGIE THE ONIGIRAL

HENNESSY V.S.O.P

CHIVAS 21

Vang Đà Lạt

INTIS CHARDONNAY

GLENMORANGIE THE ONIGIRAL

BALLAMNTINES

CHIVAS 12

Vang Vientosor

ALTOS DELPLATA

GLENMORANGIE THE LASANTA

BALLAMNTINES

CHIVAS 18